Nytt 3-årigt projekt – Hållbarhetsutveckling i Träbranschen

Region Västerbotten har beviljat Träbransch Norr AB ett 3-årigt projekt 2023-2025, Hållbarhetsutveckling i Träbranschen. Projektet kommer under en 3-årsperiod (2022-2024) erbjuda ett ökat stöd och hjälp och vara bollplank för att öka attraktiviteten och synliggöra träbranschen samt bidra med expertkunskap till både företag och akademi så att SME-företagen ökar hållbarhetsutvecklingen, sysselsättning, stärker konkurrenskraft och tillväxt.

Ladda ner och läs mer (pdf)

Rulla till toppen