Program i Hållbart Ledarskap och medarbetarskap

Träbransch Norr erbjuder ett ökat stöd för att öka attraktiviteten och synliggöra träbranschen samt bidra med expertkunskap för den framtida kompetensförsörjningen. Så att träbranschen ökar sin attraktionskraft och synliggör branschens hållbarhet.

Programmet Hållbart Ledarskap och medarbetarskap startade i oktober och innehåller 3 moduler och ges under 1½ år till grupper i Skellefteå och Lycksele

Workshopledare Anette Strömquist, Organisationskonsult & Certifierad Coach ICF PCC, LaBranche utbildning och Lena Drugge, Verksamhetsledare TBN

Rulla till toppen