Framtagande av utvecklingsprogram för Träbranschen 2024

Tillväxtverket, Region Västerbotten och Skellefteå Kommun har under 2024 beviljat medel till ett förstudieprojekt. Förstudien avser att stärka träbranschen i Västerbotten genom ta fram ett utvecklingsprogramför branschen. Förstudiens aktiviteter är att inventera utvecklingsbehov gentemot cirkuläromställning, hållbarhetsmål enligt TMF genom att genomföra minst 20 stycken, behovsinventeringsanalyser i Träindustrin (BIT) samt sammanställa arbetet i en färdplan för branschen genom en beskrivning av nuläge, utmaningar och möjligheter.

Läs mer här om projektet

 

 

 

 

Rulla till toppen