Nyheter

Ny Verksamhetsledare för Träbransch Norr from 1 juni 2022

Lena Drugge blir ny verksamhetsledare för Träbransch Norr i Skellefteå, där Lars Engman planerar att kliva av efter sina många år i branschen. Lena tillträder 1 juni och Lars Engman kommer att finnas kvar som rådgivare fram till årsskiftet. Megafonen – Ny verksamhetsledare

Träindustrin i Utveckling

Under senare år har små och medelstora företag inom länets träindustri deltagit i flera lyckosamma projekt som genomförts med TBN som organisatör. Det senaste projektet, Utmana Urbaniseringen (UU), har haft fokus på utveckling av företagsägare och ledning. Projektet har haft mycket stort genomslag och ägare och ledning har uppmuntrats och stärkts på ett synnerligen praktiskt och utmanande sätt.

Projekt: Främja ökat byggande i trä

Träbranschens manufakturindustri i Västerbotten har ett stort behov av att stärka sina positioner såväl nationellt som internationellt. De i dag potentiellt största möjligheterna återfinns inom områden för e-handel och automation av både administration och produktion.
Scroll to Top