Snabbspåret

Snabbspåret som är ett samverkansprojekt mellan TMF (Trä- och möbelföretagen) GS-facket och Arbetsförmedlingen. Projektets syfte är att skapa snabbare väg till arbetsmarknaden för nyanlända med relevant kunskap och erfarenhet. Träbransch Norr har på uppdrag informerat parternas medlemsföretag i södra Norrbotten och Västerbotten om Snabbspåret och dess möjligheter till rekrytering. Målgruppen…
Scroll to Top