Projekt Utmana Urbaniseringen

Projektet genomförs i form av nio arbetspaket med aktiviteter inom väldefinierade och avgränsade insatsområden riktade mot i första hand företagens ägare, styrelse och ledning. För arbetspaketen 2-8 finns klart definierade mål i form av mätbart utvecklingsresultat i det egna företaget. Varje deltagande företag ska uppnå dessa mål.. En av målsättningarna…

Snabbspåret

Snabbspåret som är ett samverkansprojekt mellan TMF (Trä- och möbelföretagen) GS-facket och Arbetsförmedlingen. Projektets syfte är att skapa snabbare väg till arbetsmarknaden för nyanlända med relevant kunskap och erfarenhet. Träbransch Norr har på uppdrag informerat parternas medlemsföretag i södra Norrbotten och Västerbotten om Snabbspåret och dess möjligheter till rekrytering. Målgruppen…

iWood

iWood är en rekryteringssatsning för Västerbottens träindustri. Projektet drivs av Träbransch Norr, som ägs av ett 80-tal små- och medelstora träindustriföretag i Västerbotten. Träindustrin har stora rekryteringsbehov – under de kommande fem åren kommer vi att behöva totalt 1100 personer. Det handlar dels om att ersätta pensionsavgångar men även om…
Scroll to Top