Projekt

Projekt

Träindustrin i Utveckling

Under senare år har små och medelstora företag inom länets träindustri deltagit i flera lyckosamma projekt som genomförts med TBN som organisatör.

Läs mer »
Projekt

Projekt Utmana Urbaniseringen

Projektet genomfördes i form av nio arbetspaket med aktiviteter inom väldefinierade och avgränsade insatsområden riktade mot i första hand företagens ägare, styrelse och ledning. För

Läs mer »
Projekt

iWood

iWood är en rekryteringssatsning för Västerbottens träindustri. Projektet drivs av Träbransch Norr, som ägs av ett 80-tal små- och medelstora träindustriföretag i Västerbotten. Träindustrin har

Läs mer »
Rulla till toppen