Projekt Utmana Urbaniseringen

Projektet genomförs i form av nio arbetspaket med aktiviteter inom väldefinierade och avgränsade insatsområden riktade mot i första hand företagens ägare, styrelse och ledning. För arbetspaketen 2-8 finns klart definierade mål i form av mätbart utvecklingsresultat i det egna företaget. Varje deltagande företag ska uppnå dessa mål.. En av målsättningarna…

iWood

iWood är en rekryteringssatsning för Västerbottens träindustri. Projektet drivs av Träbransch Norr, som ägs av ett 80-tal små- och medelstora träindustriföretag i Västerbotten. Träindustrin har stora rekryteringsbehov – under de kommande fem åren kommer vi att behöva totalt 1100 personer. Det handlar dels om att ersätta pensionsavgångar men även om…

We Wood! – Expansion i främmande valutor

Västerbottens träindustri går på offensiven Västerbottens träindustri har en stor internationell tillväxtpotential. Genom programmet We Wood! – Expansion i främmande valutor, har vi skapat möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt mot den internationella marknaden. Programmet är skräddarsytt för de förutsättningar som finns inom Västerbottens träföretag. Målet är att stärka företagen…

From good to great

Träindustrier finns i alla kommuner i Västerbotten. I Västerbotten finns ett helhetsutbud av stora rationella, samt mindre specialiserade sågverk och hyvlerier. De utgör tillsammans en viktig stomme i Västerbottens träindustri. Vidareförädlingen av det sågade virket vid dessa enheter ökar stadigt, exempelvis genom tillverkning av kundanpassade komponenter. Restprodukter Restprodukter som spån…
Scroll to Top