Om Västerbottens träindustri

I Västerbotten kan vi trä!

Vi har högskolor, stiftelser och industrier som gör oss till experter inom området. Med kunskap och starka entreprenörer är vi ett stort nätverk. 

Träindustrierna finns där råvaran och kunskapen finns. Det finns rationella sågverk, hyvlerier, komponenttillverkare, hustillverkare och snickerier. 

Träindustrin finns i alla 15 kommuner

Idag sysselsätter länets 110 träindustriföretag 2500 personer och finns i Västerbottens alla 15 kommuner. 80% av företagen har mindre än 25 anställda och 90% av företagen finns på landsbygden.

Branschen är en sysselsättningsindustri med många SME-företag som har totalt fler anställda jmf. ex. gruv- och metall branschen. Totalt omsätter träindustrin 8,8 miljarder kronor. 

Ett av Sveriges största skogslän

Hälften av Västerbottens yta är produktiv skogsmark. Utvecklingen går hela tiden mot ökad vidareförädling av råvaran och produkternas funktion, design och känsla får allt större fokus. En annan utveckling är satsningen på nya, internationella marknader och den gröna omställningen. 

Hållbarhetsutveckling & samhällsomvandlingen

Ökade krav på hållbarhet och cirkulära flöden ställer allt högre krav på träbranschen. Med ett stort fokus på resursoptimering och ökad användning av lokalproducerade biobaserade material kan vi både behålla råvara, produktion, kompetens och arbetstillfällen i Västerbotten. Branschen bidrar till att minska klimatavtrycket och samhällsomvandlingen. 

Västerbottens träindustri inriktningar

  • Sågverk, hyvelerier, limfog, ämnen, komponenter, trägolv, pallar och emballage, 41 företag
  • Hus, stugor, träbalkar, industriellt husbyggare inomhus och övriga bygg- och inredningssnickerier, 22 företag
  • Dörrar, fönster, trappor, kök och övriga bygg- och inredningssnickerier, 41 företag
  • Möbelföretag, 6 företag

20 år av samverkan och utveckling

Träbransch Norr är en samägd verksamhet som funnits i snart 20 år. Våra ägare är Västerbottens träföretag där TBN får det viktiga uppdraget av företagen att driva branschutveckling via projekt och aktiviteter som för träindustrin i länet framåt. Det gör vi genom att stödja utveckling och samverka för att skapa viktiga fördelar för vår regions träindustri.

Västerbottens träindustri har en stor tillväxtpotential och i vårt senaste projektet ”Hållbarhetsutveckling i träbranschen” har företagen möjlighet att fördjupa kunskaperna om hållbart företagande.

Rulla till toppen