Om Västerbottens träindustri

Trä är en förnybar och nationell resurs med stora miljömässiga,  tekniska och estetiska fördelar som ska användas för att skapa tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i Västerbotten.

Träindustrins verksamhet omfattar hela kedjan från råvara till förädling. Idag sysselsätter länets 110 träindustriföretag ca 2 600 personer och omsätter 8,8 miljader kronor. 80% av företagen har mindre än 25 anställda och finns på landsbygden. Träindustrierna finns där råvaran och kunskapen finns i all kommuner i Västerbotten.

Sveriges största skogslän

Det finns ett helhetsutbud av rationella sågverk, hyvlerier, komponenttillverkare, hustillverkare och snickerier. De utgör tillsammans en viktig stomme i Västerbottens träindustri.

Västerbotten är också ett av Sveriges största skogslän, där mer än hälften av ytan är produktiv skogsmark. Utvecklingen går hela tiden mot ökad vidareförädling av råvaran och produkternas funktion, design och känsla får allt större fokus. En annan utveckling är satsningen på nya, internationella marknader.

Vidareförädlingen av det sågade virket vid dessa enheter ökar stadigt, exempelvis genom tillverkning av kundanpassade komponenter. Restprodukter som spån och flis utgör råvaran för träfiberskivor, massa, papper och energi.

Ökade krav på hållbarhet och cirkulära flöden ställer allt högre krav på träbranschen. Med ett stort fokus på resursoptimering och ökad användning av lokalproducerade biobaserade material kan vi både behålla råvara, produktion, kompetens och arbetstillfällen i Västerbotten och samtidigt minska klimatavtrycket.

20 år av utveckling och samverkan

Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag som funnits i snart 20 år! Våra ägare är Västerbottens träföretag där vi fått det viktiga uppdraget att initiera projekt och aktiviteter som utvecklar träindustrin i länet. Det gör vi genom att vara en innovativ partner för samverkan och utveckling och på så sätt skapa viktiga fördelar för vår regions träindustri.

Västerbottens träindustri utmanar urbaniseringen

Västerbottens träindustri har en stor tillväxtpotential. Genom projektet ”Utmana Urbaniseringen” har företagen möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper inom företagsutveckling och samverkansfrågor.

Rulla till toppen