Om Västerbottens träindustri

Träindustrins verksamhet omfattar hela kedjan från råvara till förädling. Idag sysselsätter länets träindustri ca 2 800 personer och har en omsättning på ca 8,8 miljader kronor. Här finns råvaran och kunskapen.

Västerbotten är också ett av Sveriges största skogslän, där mer än hälften av ytan är produktiv skogsmark. Utvecklingen går hela tiden mot ökad vidareförädling av råvaran och produkternas funktion, design och känsla får allt större fokus. En annan utveckling är satsningen på nya, internationella marknader. 

Träindustrier finns i alla kommuner i Västerbotten. Det finns ett helhetsutbud av rationella sågverk, hyvlerier, komponenttillverkare, hustillverkare och snickerier. De utgör tillsammans en viktig stomme i Västerbottens träindustri. Vidareförädlingen av det sågade virket vid dessa enheter ökar stadigt, exempelvis genom tillverkning av kundanpassade komponenter. Restprodukter som spån och flis utgör råvaran för träfiberskivor, massa, papper och energi. 

Scroll to Top