Träbransch | Norr

Vi bidrar till träbranschens utveckling i Västerbotten

Vi driver utveckling och samverkansprojekt för träindustrin i Västerbotten.

Om Träbransch Norr

Företagsutveckling

Kompetens

Utbildning

20 år av utveckling och samverkan

Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag som funnits i snart 20 år! Våra ägare är Västerbottens träföretag där vi fått det viktiga uppdraget att initiera projekt och aktiviteter som utvecklar träindustrin i länet. Det gör vi genom att vara en innovativ partner för samverkan och utveckling och på så sätt skapa viktiga fördelar för vår regions träindustri.

Västerbottens träindustri utmanar urbaniseringen

Västerbottens träindustri har en stor tillväxtpotential. Genom projektet ”Utmana Urbaniseringen” har företagen möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper inom företagsutveckling och samverkansfrågor.  

Har du en utvecklingsidé eller något som du funderar på? Kontakta oss!

Rulla till toppen