Träbransch | Norr

Vi bidrar till träbranschens utveckling i Västerbotten

Vi driver branschutveckling och samverkansprojekt för träindustrin i Västerbotten.

Om Träbransch Norr

Branschutveckling

Kompetensförsörjning

Utbildning

20 år av utveckling och samverkan

Träbransch Norr är en samägd verksamhet som funnits i snart 20 år!

Våra ägare är Västerbottens träföretag där vi fått det viktiga uppdraget att initiera projekt och aktiviteter som utvecklar träindustrin i länet.

Det gör vi genom att vara en innovativ partner för samverkan och utveckling och på så sätt skapa viktiga fördelar för vår regions träindustri.

Möt det anrika snickeriet Bröderna Larssons

Läs mer om Bröderna Larssons här.

Västerbottens träindustri utmanade urbaniseringen för fortsatt landsbygdsutveckling

Genom projektet ”Utmana Urbaniseringen” hade företagen möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper inom företagsutveckling och samverkansfrågor.  

Har du en utvecklingsidé eller något som du funderar på? Kontakta oss!

Rulla till toppen