Träbransch Norr

Vi bidrar till träbranschens utveckling i Västerbotten

Vi driver utveckling och samverkansprojekt för träindustrin i Västerbotten.

20 år av utveckling och samverkan

Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag som funnits i snart 20 år! Våra ägare är Västerbottens träföretag där vi fått det viktiga uppdraget att initiera projekt och aktiviteter som utvecklar träindustrin i länet. Det gör vi genom att vara en innovativ partner för samverkan och utveckling och på så sätt skapa viktiga fördelar för vår regions träindustri.

Nyheter

Träindustrin i Utveckling

Under senare år har små och medelstora företag inom länets träindustri deltagit i flera lyckosamma projekt som genomförts med TBN som organisatör. Det senaste projektet, Utmana Urbaniseringen (UU), har haft fokus på utveckling av företagsägare och ledning. Projektet har haft mycket stort genomslag och ägare och ledning har uppmuntrats och stärkts på ett synnerligen praktiskt och utmanande sätt.

Läs mer »

Västerbottens träindustri utmanar urbaniseringen

Västerbottens träindustri har en stor tillväxtpotential. Genom projektet ”Utmana Urbaniseringen” har företagen möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper inom företagsutveckling och samverkansfrågor.  

Har du en utvecklingsidé eller något som du funderar på? Kontakta oss!

Scroll to Top