Våra fokusområden

Om företaget

Träbranschen Norr - en lokal branschorganisation i Västerbotten

Träbransch Norr – TBN är ett utvecklingsbolag som ägs av träföretagen i Västerbotten. Vi arbetar med strategiska frågor på branschnivå och skapar operativa aktiviteter för micro, små och medelstora träföretag i Västerbotten. Vi är är en innovativ partner för stöd och samverkan. 

Vi stärker träbranschens attraktionskraft och synliggör dess innovations förmåga, visar på att det är här det händer och företagens know-how kunnande och samarbete.

TBN möter beslutsfattare, förtroendevalda etc. inom offentliga, privata och regionala organisationer som representant för tränäringens frågor.

Följ oss på LinkedIn

Branschutveckling

Stimulerar samverkan arrangerar aktiviteter och utbildningar mellan träföretagen

Träbransch Norr är stödjer och stimulerar nätverkande och samverkan mellan träföretagen. Vi arbetar för att öka affärsutvecklingen mellan träföretagen och stärka konkurrenskraften. TBN anordnar bransch aktiviteter utifrån företagens gemensamma utvecklingsbehov.

Kompetensutveckling & kompetensförsörjning

Aktiva i kompetensfrågor

Träbransch Norr är aktiva i kompetensutveckling och kompetensförsörjningsfrågor. Vi verkar för att alla nivåer i värdekedjan ska finnas för träbranschens utbildningar enlig Sveriges referensram för kvalifikationer- SEQF.

I projektet validering av yrkeskompetenser för träindustrin har TMF och GS-facket – tillsammans med ett Träbransch Norr och Nässjö Träcenter samt ett stort antal medlemsföretag – tagit fram kompetenskrav,  ett valideringssystem och en lärplattform för CNC-operatörer, maskinsnickare och ytbehandlare, hyvlare etc. 

Utbildningar

Funderar du på att välja ett program inom inredning, trä och teknik? Det är helt rätt för dig som vill skapa, utmana och designa i en spännande framtidsbransch.

Gymnasiet /VUX

  • Industriprogrammet, gymnasieutbildning
  • Teknikprogrammet, gymnasieutbildning
  • Träutbildning  Yrkes VUX, Gymnasial Vuxenutbildning
Lärling/Arbetsmarknads utb.
  • Lärlingsutbildning både gymnasieutbildning och vuxenutbildning
  • Arbetsmarknadsutbildning, arbetsförmedlingen

Yrkeshögskola, YH

  • Produktionstekniker digitalisering, 1½ år.
  • Produktionstekniker automatiserade tillverkningsprocesser, 2 år

Universitet 

Rulla till toppen