Ett utvecklingsbolag som bidrar till ökad tillväxt!

Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag som ägs och drivs av ett 60-tal träindustrier i Västerbotten. Vi bidrar till träbranschens utveckling i Västerbotten och arbetar med frågor som syftar till att stärka och utveckla träindustrin i regionen. Vår affärsidé är att vara en kompetent och innovativ partners som bidrar till att öka konkurrenskraften inom träindustrin. Träbransch Norr´s frågor drivs strategiskt och är branschinriktade och ger stöd för såväl företagsutveckling som samverkansmodeller i syfte att ge tillväxt i vid mening. Betraktandet av trävärdekedjan omfattar leverantörsled, kundled, forskningsinstitut samt utbildningsverksamheter på alla nivåer. 

Träbransch Norr's uppdrag

Om du har en idé eller någon fråga som du tycker behöver utvecklas i vår region så kontakta oss
Rulla till toppen