Ett utvecklingsbolag som bidrar till ökad tillväxt!

Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag som ägs och drivs av Västerbottens träindustri. Vi arbetar med frågor som syftar till att stärka och utveckla träindustrin i regionen. Vår affärsidé är att vara en kompetent och innovativ partners som bidrar till att öka konkurrenskraften inom Västerbottens träindustri.

Våra fokusområden är att

  • Sprida information om och till Västerbottens träindustri
  • Förmedla kontakter på nya marknader
  • Stimulera samverkan mellan företag
  • Arrangera aktiviteter och utbildningar
  • Finansieringsrådgivning och affärsanalyser
  • Aktiva i kompetensförsörjningsfrågor

Om du har en idé eller någon fråga som du tycker behöver utvecklas i vår region så kontakta oss

Styrelsen Träbransch Norr AB

Ordförande

Samuel Jakobsson, VD Vindelåns Snickeri AB

Vice ordförande

Dan Magnusson, VD, SSC Skellefteå AB

Styrelse

Peter Lundström, Representant SÅGAB-Sågverken Norrland ek för.
Jimmy Nilsson, VD Tegsnäs Group AB
Patrik Lindgren, VD, Swedlist AB
Erik Eliasson, Marknadschef, Norra Skogsägarnas Ek Förening
Bengt-Åke Lundberg, VD Snidex AB
Jerry Johansson, VD, Hedlunds Industrier AB

Suppleanter

Staffan Hellgren, VD, SSC Klingan AB
Mattias Jonsson, VD, WB Trä AB
Carolina Dahlberg, VD, Kallholmen AB
Tomas Andersson, Ombudsman, GS-facket
Stefan Holmberg, Produktionsman, GH-Snickerier AB

Scroll to Top