Träbransch Norr bidrar till ökad tillväxt i regionen!

Vi är en samägd verksamhet som arbetar för att främja träförädlingsföretagens intressen och utveckling 

Våra funktioner är att;

  • Vara ett regionalt nätverk för träförädlingsföretagen
  • Fungera som en samverkans plattform för att hantera gemensamma branschfrågor.
  • Initiera och driva utvecklingsprojekt för träförädlings företagen i regionen.
  • Vara ambassadörer för att sprida kunskap och kompetens om fördelarna med träförädling i samhället

Våra mål;

Långsiktigt

…öka betydelsen och medvetenheten bland organisationer och samhälle på lokal, regional och nationell nivå om möjligheterna inom träförädlingen och träindustrin i regionen

Genom att;

… sträva efter att skapa attraktivitet för framtida kompetensförsörjning i regionen

…belysa och informera olika aktörer om träförädlingens hållbara fördelar för samhället och locka talanger och resurser till branschen för att säkra dess framtid

Vad vill vi?

…positionera träförädlingsbranschen som en attraktiv bransch som bidrar till fortsatt tillväxt i regionen ur ett  ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

…skapa arbetstillfällen och bidra till kompetensförsörjningen för träförädling företagen i regionen

…ligga i framkant när att öka kunskaper om  teknik-,materialutveckling och produktionsmetoder för att säkerställa konkurrenskraften och hållbarhets perspektiven på lång sikt

Vad erbjuder vi?

 

Om du har en idé eller någon fråga som du tycker behöver utvecklas i vår region så kontakta oss 

Rulla till toppen