Träbransch Norr bidrar till ökad tillväxt i regionen!

Vi är en samägd verksamhet som arbetar för att främja träförädlingsföretagens intressen och utveckling. 

Vårt uppdrag är att;

  • Vara ett regionalt nätverk för träförädlingsföretagen
  • Fungera som en samverkans plattform för att hantera gemensamma branschfrågor.
  • Initiera och driva utvecklingsprojekt för träförädlings företagen i regionen.
  • Vara ambassadörer för att sprida kunskap och kompetens om fördelarna med träförädling i samhället.

Våra långsiktiga mål är;

…öka betydelsen och medvetenheten bland organisationer och samhälle på lokal, regional och nationell nivå om möjligheterna inom träförädlingen och träindustrin i regionen

Genom att sträva efter att skapa attraktivitet för framtida kompetensförsörjning i regionen belysa och informera olika aktörer om träförädlingens hållbara fördelar i samhället och locka framtida talanger och resurser till branschen.

Vad vill vi?

…positionera träförädlingsbranschen som en attraktiv bransch som bidrar till fortsatt tillväxt i regionen ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

…skapa arbetstillfällen och bidra till kompetensförsörjningen för träförädling företagen i regionen

…ligga i framkant när att öka kunskaper om teknik-, materialutveckling och produktionsmetoder för att säkerställa konkurrenskraften och hållbarhetsperspektiven på lång sikt.

Vårt erbjudande;

 Om du har en idé eller någon fråga som du tycker behöver utvecklas i vår region så kontakta oss 

Rulla till toppen