Ett utvecklingsbolag som bidrar till ökad tillväxt!

Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag som ägs och drivs av ett 60-tal träindustrier i Västerbotten. Vi arbetar med frågor som syftar till att stärka och utveckla träindustrin i regionen. Vår affärsidé är att vara en kompetent och innovativ partners som bidrar till att öka konkurrenskraften inom träindustrin. TBN:s frågor drivs strategiskt och är branschinriktade.

Våra fokusområden är att

  • Sprida information om och till Västerbottens träindustri
  • Förmedla kontakter på nya marknader
  • Stimulera samverkan mellan företag
  • Arrangera aktiviteter och utbildningar
  • Finansieringsrådgivning och affärsanalyser
  • Aktiva i kompetensförsörjningsfrågor

Om du har en idé eller någon fråga som du tycker behöver utvecklas i vår region så kontakta oss

Styrelsen Träbransch Norr AB

Ordförande

Samuel Jakobsson, VD Vindelåns Snickeri AB

Vice Ordförande

Mikael Lindberg, Jörnträhus AB

Styrelse

Benitha Lindgren, VD, Swedlist AB
Anna Hjelte, Drömtrappor AB
Peter Lundström, Representant SÅGAB -Sågverken Norrland ek för.
Jimmy Nilsson, VD Tegsnäs Group AB
Erik Eliasson, Marknadschef, Norra Skogsägarnas Ek Förening
Jonas Lindbäck, VD Snidex AB
Jerry Johansson, VD, Hedlunds Industrier AB
Stefan Holmgren, GH Snickerifabrik AB
Ulf Rosenius, SSC Klingan AB
Ulf Söderlund, Enably AB
Mattias Jonsson, WB Trä AB
Erik Eliasson, Norra Skogsägarna
Joel Snell, Ombudsman, GS-facket

Scroll to Top