Snabbspåret

Snabbspåret som är ett samverkansprojekt mellan TMF (Trä- och möbelföretagen) GS-facket och Arbetsförmedlingen. Projektets syfte är att skapa snabbare väg till arbetsmarknaden för nyanlända med relevant kunskap och erfarenhet. Träbransch Norr har på uppdrag informerat parternas medlemsföretag i södra Norrbotten och Västerbotten om Snabbspåret och dess möjligheter till rekrytering.

Målgruppen för insatsen är nyanlända med relevant utbildning eller relevanta erfarenheter samt intresse av att arbeta i trä- och möbelindustrin. Företag med rekryteringsbehov har möjlighet att hitta arbetskraft genom snabbspåret. Inom träindustrin finns ett stort antal yrken som kan komma ifråga för ett snabbspår, några exempel är;

 • Maskinsnickare och maskinoperatörer
 • Operatörer inom hyvleri
 • Montörer
 • Fin- Inrednings- och möbelsnickare
 • Maskinoperatör ytbehandling
 • Träarbetare, Snickare

mfl.

Snabbspåret genomförs genom effektiv matchning och fungerande handledning, en arbetsmodell som sker i följande steg;

 • Kartläggning av erfarenheter, utbildning och personliga egenskaper,
 • Validering,
 • Yrkeskompetensbedömning på arbetsplats,
 • Kompletterande utbildning
 • Arbete
Rulla till toppen