Projekt – Hållbarhetsutveckling i Träbranschen

Region Västerbotten har beviljat Träbransch Norr AB ett 3-årigt projekt 2023-2025, Hållbarhetsutveckling i Träbranschen. Projektet kommer under en 3-årsperiod  erbjuda ett ökat stöd och hjälp och vara bollplank för att öka attraktiviteten och synliggöra träbranschen samt bidra med expertkunskap till både företag och akademi så att SME-företagen ökar hållbarhetsutvecklingen, sysselsättning, stärker konkurrenskraft och tillväxt. Projektet finansieras av Region Västerbotten, TMF – Trä och möbelföretagen, Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Vindelns kommun och Lycksele kommun.

Läs mer här om projektet

Rulla till toppen