Träindustrin i Utveckling

Under senare år har små och medelstora företag inom länets träindustri deltagit i flera lyckosamma projekt som genomförts med TBN som organisatör. Det senaste projektet, Utmana Urbaniseringen (UU), har haft fokus på utveckling av företagsägare och ledning. Projektet har haft mycket stort genomslag och ägare och ledning har uppmuntrats och stärkts på ett synnerligen praktiskt och utmanande sätt.

Det stora deltagarantalet i projekt UU har varit inspirerande. Ett 30-tal företag har deltagit och samverkan mellan företagen har varit ett betydelsefullt och genomgående tema. Projektet har rönt stor uppmärksamhet hos finansiärer och myndigheter som ett föredömligt exempel på hur det är möjligt att inom ramen för samma projekt engagera så många företag. Tränäringen i Västerbotten är välrenommerad för sina framgångar vad gäller samverkan.

Ett nytt projekt, Träindustrin i Utveckling har nu initierats med syfte att under en treårsperiod erbjuda ett förhöjt stöd som bollplank och ideinspiratör till både företag och akademi så att små och medelstora företag inom träsektorn kan vidmakthålla och utveckla de samverkansfördelar som projektet Utmana Urbaniseringen visat vara möjliga.

Mer om projektbeskrivningen går att läsa i följande dokument.

Träindustrin i Utveckling (3).doc 2020 10 06

Rulla till toppen