Projekt: Främja ökat byggande i trä

Träbranschens manufakturindustri i Västerbotten har ett stort behov av att stärka sina positioner såväl nationellt som internationellt. De i dag potentiellt största möjligheterna återfinns inom områden för e-handel och automation av både administration och produktion.

Luleå tekniska universitet initierar nu tre delprojekt, som till stor del har sina rötter i projektet Utmana Urbaniseringen där problemområdena har belysts och analyserats.

De tre projekten har följande rubriker och sätts samman i en överlappande kedja:

Digital Transformering och Framtida affärsmodeller –  Produktionsutveckling – Produktutveckling

Mer om projektbeskrivningen går att läsa i följande dokument.

Arbetsdokument LTU Trä (3).doc 2020 10 06

Rulla till toppen