From good to great

Träindustrier finns i alla kommuner i Västerbotten. I Västerbotten finns ett helhetsutbud av stora rationella, samt mindre specialiserade sågverk och hyvlerier. De utgör tillsammans en viktig stomme i Västerbottens träindustri. Vidareförädlingen av det sågade virket vid dessa enheter ökar stadigt, exempelvis genom tillverkning av kundanpassade komponenter.

Restprodukter

Restprodukter som spån och flis utgör råvaran för träfiberskivor, massa och papper. Ett område som ökar kraftigt är tillverkningen av träpellets för energiframställning.

Rulla till toppen