iWood

iWood är en rekryteringssatsning för Västerbottens träindustri. Projektet drivs av Träbransch Norr, som ägs av ett 80-tal små- och medelstora träindustriföretag i Västerbotten.

Träindustrin har stora rekryteringsbehov – under de kommande fem åren kommer vi att behöva totalt 1100 personer. Det handlar dels om att ersätta pensionsavgångar men även om att hitta rätt kompetenser för morgondagens behov av kunskap, erfarenhet och förnyelse. Eftersom Västerbottens träindustri har en kraftig tillväxtpotential är det av stor vikt att tillsätta tjänsterna med kompetent och motiverad arbetskraft. Kompetensnivån på nyrekryteringarna är avgörande för branschens framtida utveckling.

Med iWood vill vi skapa en hållbar modell som även kan användas i andra regioner och branscher. Projektet har fått medel från ESF-rådet och pågår från juni 2011 till november 2012.

Projektledare är Benitha Lindgren.

För mer information kontakta: benitha.lindgren@trabranschnorr.se
Telefon: 073-834 20 01

Rulla till toppen