We Wood! – Expansion i främmande valutor

Västerbottens träindustri går på offensiven

Västerbottens träindustri har en stor internationell tillväxtpotential. Genom programmet We Wood! – Expansion i främmande valutor, har vi skapat möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt mot den internationella marknaden. Programmet är skräddarsytt för de förutsättningar som finns inom Västerbottens träföretag. Målet är att stärka företagen och stimulera till satsningar på internationella marknader och på så sätt öka omsättning såväl som lönsamhet.

Om du vill veta mer om hur We Wood! kan ditt utveckla ditt företag kan du läsa mer i vårinformationsfolder eller kontakta Hans Löfgren.

Rulla till toppen